Sparrow Salad Bowl - White-Green

Sparrow Salad Bowl - White-Green